1 5 JANUARI 2009. - Besluit van de wnd. administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst

Gepubliceerd op : 15-01-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2009010532/N