1 12 DECEMBER 2008. - Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse Regering om een co÷peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel en het decreet van 7 mei 2004 betreffende het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap ''Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie'' en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 tot machtiging van de Vlaamse Regering om een co÷peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten voor de uitvoering van opdrachten met betrekking tot de werving en selectie van overheidspersoneel.

Gepubliceerd op : 12-02-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2008121276/N