1 12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de werking van de adviescommissies bedoeld in artikel 44 van het decreet van 18 juli 2008 houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Gepubliceerd op : 14-01-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2008121252/N