1 12 DECEMBER 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van grote ondernemingen en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van dat decreet.

Gepubliceerd op : 24-12-2008
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2008121240/N