1 7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A.

Gepubliceerd op : 12-12-2008
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
2008120731/N