1 12 NOVEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

Gepubliceerd op : 24-11-2008
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
2008111235/N