1 27 AUGUSTUS 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenvoeging van de bekwaamheidsbewijzen "Electricien-automatiseringsdeskundige" en "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs" die ressorteren onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 (VERTALING).

Gepubliceerd op : 24-10-2008
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2008082744/N