1 20 AUGUSTUS 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot toekenning van bepaalde toelagen aan het personeel dat titularis is van operationele graden bij de Civiele Bescherming.

Gepubliceerd op : 25-08-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2008082031/N