1 17 JULI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Centre wallon de Recherches agronomiques" (Waals Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek)

Gepubliceerd op : 03-09-2008
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2008071764/N