1 4 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van ecodis(R)-cel als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit.

Gepubliceerd op : 23-07-2008
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2008070436/N