1 4 JULI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de bezoldiging van de Regeringscommissaris bij [...], de NMBS en Infrabel. <KB 2013-12-11/03, art. 56, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2014 of op een latere door de Koning te bepalen datum, maar ten laatste op 1 april 2014>

Gepubliceerd op : 11-07-2008
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2008070435/N