1 15 MEI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van hoofdstuk Iter en tot wijziging van hoofdstuk Iquater van titel I van boek IV van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (VERTALING).

Gepubliceerd op : 05-06-2008
Bron : WAALSE GEWEST
2008051538/N