1 28 APRIL 2008. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van een algemeen reglement van de leningen met het oog op de kredietverlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Gepubliceerd op : 05-06-2008
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2008042831/N