1 6 APRIL 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde.

Gepubliceerd op : 11-04-2008
Bron : FINANCIEN
2008040631/N