1 26 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit houdende de verlenging van de duur van de overgangsregeling bedoeld in artikel 67 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Gepubliceerd op : 11-03-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2008022632/N