1 10 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot tijdelijke aanpassing, voor wat het jaar 2008 betreft, van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Gepubliceerd op : 14-02-2008
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2008021031/N