1 18 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart.

Gepubliceerd op : 28-02-2008
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2008011851/N