1 6 DECEMBER 2007. - Decreet houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007 (VERTALING).

Gepubliceerd op : 27-05-2008
Bron : DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
2007120661/N