1 8 NOVEMBER 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gepubliceerd op : 13-02-2009
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2007110849/N