1 26 OKTOBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidiŽring van projecten in het kader van het Rubiconfonds in het begrotingsjaar 2007.

Gepubliceerd op : 23-11-2007
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2007102637/N