1 1 OKTOBER 2007. - Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Communicatie tot opheffing van het besluit van het afdelingshoofd Communicatie van de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van 7 april 2006 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de projectleider van het Contactpunt Vlaamse Infolijn.

Gepubliceerd op : 10-10-2007
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2007100131/N