1 21 SEPTEMBER 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 1997 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra

Gepubliceerd op : 29-10-2007
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2007092140/N