1 13 JULI 2007. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.

Gepubliceerd op : 25-07-2007
Bron : KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER
2007071332/N