1 12 JULI 2007. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 maart 2007 houdende toewijzing aan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de ambtenaren afkomstig van de Gewestelijke Economische Raad voor Brabant die voorlopig waren toegewezen aan het Ministerie.

Gepubliceerd op : 24-08-2007
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2007071248/N