1 15 JUNI 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de vorm van de uitvoeringsrekeningen van de begroting, van de sluitposttabel, van de staat van het actief en het passief en van de staat van de inventaris van het patrimonium voor de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer

Gepubliceerd op : 12-07-2007
Bron : WETENSCHAPSBELEID
2007061533/N