1 3 JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing.

Gepubliceerd op : 19-06-2007
Bron : FINANCIEN
2007060352/N