1 17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, geco÷rdineerd op 3 juni 1970.

Gepubliceerd op : 07-06-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2007051740/N