1 19 APRIL 2007. - Ordonnantie houdende instemming met de Conventie nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen te Genève op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 60e zitting.

Gepubliceerd op : 19-06-2007
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2007041945/N