1 23 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten.

Gepubliceerd op : 30-03-2007
Bron : JUSTITIE _ BINNENLANDSE ZAKEN
2007032336/N