1 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft, van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Gepubliceerd op : 30-03-2007
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2007030654/N