1 16 FEBRUARI 2007. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.

Gepubliceerd op : 15-03-2007
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2007021632/N