1 15 FEBRUARI 2007. - Decreet tot wijziging van het opschrift van afdeling 2, hoofdstuk IV, titel I, van Boek I en de artikelen 7 en 12 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (VERTALING).

Gepubliceerd op : 14-03-2007
Bron : WAALSE GEWEST
2007021545/N