1 31 JANUARI 2007. - Ministerieel besluit betreffende de onderscheidingstekens die gedragen worden door de officieren gesproten uit de Hogere Zeevaartschool Antwerpen en de leerlingen van deze school.

Gepubliceerd op : 26-02-2007
Bron : LANDSVERDEDIGING
2007013141/N