1 21 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen.

Gepubliceerd op : 29-12-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2006122147/N