1 15 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de voetbaltrainers

Gepubliceerd op : 27-12-2006
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2006121542/N