1 8 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2001 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening, geco÷rdineerd door huisartsen.

Gepubliceerd op : 15-12-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2006120835/N