1 10 NOVEMBER 2006. - Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten (internationaal verdrag), in het kader van de Raad van 10 november 2004 bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend, ondertekend te Brussel (VERTALING).

Gepubliceerd op : 28-11-2006
Bron : WAALSE GEWEST
2006111060/N