1 10 NOVEMBER 2006. - [Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel.] <Opschrift vervangen door KB 2009-12-09/15, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-01-2010>

Gepubliceerd op : 24-11-2006
Bron : JUSTITIE
2006111040/N