1 19 OKTOBER 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Gepubliceerd op : 08-11-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2006101936/N