1 12 OKTOBER 2006. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van de operaties waaraan de personeelsleden en de gewezen personeelsleden van het departement van Landsverdediging moeten hebben deelgenomen om veteraan te zijn en de voorwaarden voor de toekenning van de eretitel van veteraan.

Gepubliceerd op : 17-11-2006
Bron : LANDSVERDEDIGING
2006101256/N