1 15 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Super 13", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Gepubliceerd op : 04-10-2006
Bron : FINANCIEN
2006091568/N