1 24 AUGUSTUS 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs (VERTALING).

Gepubliceerd op : 19-10-2006
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2006082440/N