1 21 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gelijktijdige verkiezingen van de gemeenteraden, de districtsraden, de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn en de verkiezingen van de provincieraden

Gepubliceerd op : 01-09-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2006082132/N