1 20 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Gepubliceerd op : 13-10-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2006072001/N