1 14 JULI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding.

Gepubliceerd op : 11-09-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2006071445/N