1 6 JULI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van koninklijk besluit van 13 december 2005 tot het verbieden van het roken in openbare plaatsen.

Gepubliceerd op : 22-08-2006
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2006070641/N