1 30 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006.

Gepubliceerd op : 16-10-2006
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
2006063059/N