1 19 MEI 2006. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Gepubliceerd op : 26-06-2006
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2006051940/N