1 12 MEI 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring voor het gewoon basisonderwijs van de opleidingsprogramma's op mesoniveau voor het schooljaar 2006-2007 (VERTALING).

Gepubliceerd op : 11-07-2006
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2006051243/N