1 23 MAART 2006. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 1998 betreffende delegatie van bevoegdheden inzake vaste uitgaven van de Kabinetten van de Waalse Regering voor de Vaste hulpdienst voor de administratieve en geldelijke aangelegenheden van de Kabinetten, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 29 juni 2000 en 13 september 2001 (VERTALING).

Gepubliceerd op : 10-04-2006
Bron : WAALSE GEWEST
2006032337/N